Smart Philippa je digitální asistentka

Smart Philippa je RPA platforma, která umožňuje kombinovat práci robotů a lidí. Zadejte kreativní práci lidem a ostatní přenechejte robotům.

RPA

Opakované činnosti (hromadné rozesílání pošty, zpracování souborů, hledání informací na webu, zpracování faktur) zadejte robotům.

Roboti a lidé

V jednom workflow můžete naplánovat kreativní práci lidem a tu ostatní robotům. Vše budete mít správně změřeno a připraveno na skvělé reporty.

Zákaznická zóna

Přenechejte komunikaci se zákazníkem webové zákaznické zóně. Komunikace bude postupovat podle předem nastavených pravidel a nebude zatěžovat vaše zaměstnance.

Smart Philippa 
pomůže řešit vaše problémy

Každý z nás řeší nějaké více či méně závažné pracovní problémy. Ty problémy jsou často unikátní, nemají jednoduché řešení a tak si pomáháme řadou podpůrných nástrojů. Většinu práce ale musíme stejně udělat sami.

Smart Philippa má jednoduchý systém správy workflow (práci naplánujete pomocí "kostiček" na pár kliků myší). Pro váš unikátní problém proto jednoduše nastavíte ten správný postup (stejně už ho děláte ručně) a necháte Philippu, aby ho vykonala za vás.

Co umí
Smart Philippa?

Nastavujete si sami

Systém má jednoduché nastavování workflow, takže ho zvládnete nastavit sami. Řešení tedy bude rychlé a levné.

Roboti a lidé

V jednom workflow můžete naplánovat kreativní práci idem a tu ostatní robotům. Lidé se nebudou nudit a roboti zase nehdělají chybu.

RPA

Opakované činnosti (hromadné rozesílání pošty, zpracování souborů, hledání informací na webu, zpracování faktur) zadejte robotům.


Vše máte správně změřeno

Nastavením workflow získáváte automaticky důležité metriky, ze kterých budete mít skvělé reporty. A pokud něco překročí stanovenou mez, dostanete ihned notifikaci.

Zákaznická zóna

Přenechejte komunikaci se zákazníkem webové zákaznické zóně. Komunikace bude postupovat podle předem nastavených pravidel a nebude zatěžovat vaše zaměstnance.

Jste efektivní

Použitím robotů šetříte peníze. Správným nastavením workflow, sledováním kritických metrik a včasnou regulací (zásah v případě problému) zlepšujete.

Kde můžete najít
Smart Philippu?

Smart Philippa pomáhá projektově řídit výstavbu wifi sítí v několika desítkách obcí. Má nastavené workflow pro ideální případ a sadu možných odchylek. Sleduje stav projektu v každé obci a poskytuje ve správný čas potřebné šablony dokumentů (smlouvy, podklady pro výběrové řízení, atd.).

Smart Philippa měří důležité parametry emailové komunikace mezi zaměstnanci a zákazníky. Vyhodnocuje dobu odpovědi na email zákazníka a zohledňuje různé parametry (kolikátá je to odpověď na daný email, délka textu dopovědi, odesilatel, urgentnost emailu, atd.). 

Smart Philippa posílá zákazníkům SMS upozornění na blížící se termín návštěvy v pražském kadeřnictví. Pomáhá spravovat rezervace a je to levnější varianta než dříve používaný rezervační systém.

Smart Philippa pomáhá organizovat schůzky v advokátní kanceláři. Analyzuje emailovou komunikaci a pokud struktura emailu vyžaduje svolání schůzky, vytvoří novou schůzku v kalendáři odpovědných osob.

Smart Philippa pomáhá dokumentovat servisní zásahy techniků u zákazníka. Technik na mobilu vybere potřebné předvolby ve webovém formuláři, doplní vlastní text, hodiny a cenu a potvrdí provedení servisu. Systém automaticky odešle PDF protokol na email zákazníka, který ho na místě vytiskne a podepíše. Technik podepsaný protokol vyfotí a systém automaticky odešle všechna data o servisním zásahu do centrální databáze servisní firmy. Vše online, jednoduše a v rámci návštěvy zákazníka.

Smart Philippa generuje informační emaily pro zákazníky účetního systému. Informuje o blížícím se termínu pro dodání posledních dokladů k DPH a o nespárovaných platbách ve výpisu z účtu. Ke každé nespárované platbě nabízí možnost jednoduše nahrát odpovídající fakturu, označit platbu jako omyl (peníze budou na účet dodány z jiného účtu) nebo zvolit jiný komentář. Šetří tím čas účetních.

Smart Philippa zajišťuje komunikaci nabídek na subjekty státní správy přes datovou schránku. Sleduje stavy stovek nabídek v rámci marketingových kampaní, eskaluje nečinnost při kritických aktivitách a vytváří návrhy smluv z připravených šablon.

Smart Philippa pomáhá řídit instalace nových zákaznických antén u poskytovatele internetu v Praze. Od přijetí požadavku zajistí dodržení správné komunikace na techniky, vytvoření smlouvy k podpisu ze správné šablony a nastavení účetního systému pro fakturaci.

Získejte Smart Philippu

Pošlete nám svůj email a získejte základní verzi platformy Smart Philippa s úvodní konzultací zdarma.